WAPbank az OTP Banktól

2002.10.10. 06:00 | Hírek

Az OTP Bank a szeptember végi számlakivonatán tett ígéretét beváltva október elsején elindította WAPbank szolgáltatását és SMS-ben, a Westel kártyáinak speciális szolgáltatását kihasználva is lehetővé teszi ennek igénybe vételét. Az OTP Bank az aktív SMS szolgáltatásban úttörő, a számlához való wapos hozzáférésben pedig a második pénzintézet Magyarországon.

A kétféle hozzáférést - eltérései miatt - külön mutatjuk be.

WAP HOZZÁFÉRÉS:

Az OTPdirekt WAP szolgáltatás igénybevételéhez WAP funkcióval rendelkező mobiltelefon készülék, OTPdirekt internetes szolgáltatásra kötött szerződés, valamint a WAP szolgáltatás igénybevételére adott megbízás szükséges.

A szolgáltatás havi előfizetési díja: 100 Ft, Elektronikus Számlacsomag esetében ezt a csomag havidíja tartalmazza.

Az OTPdirekt WAP névre hallgató szolgáltatás biztosítja az OTPdirekt internetes szolgáltatás keretében megszokott legfontosabb funkciókat, így lekérdezhető a folyószámla egyenleg, számlatörténet, értékpapírszámla/értékpapír pénzszámla záróegyenleg és számlamozgás, végrehajtható eseti forint átutalás, leköthető és feltörhető betét és nonstop lehetséges az átutalás bármely lakossági bankkártyáról az OTP Bank által kibocsátott bármilyen forint alapú bankkártyára, valamint módosítható a jelszó.

Az OTPdirekt WAP szolgáltatás igénybevétele során az egyes tranzakciókra vonatkozó díjak az adott számlakör számláihoz mindenkor kapcsolódókkal megegyeznek. Az átutalásokra három limit adható meg: nincs átutalás, limit nélküli, illetve megszabott limit.

AKTÍV SMS SZOLGÁLTATÁS:

Az aktív SMS szolgáltatás igénybevételéhez egy speciális funkciókkal ellátott Westel mobiltelefon-kártyával felszerelt telefonkészülék, OTPdirekt telefonos ügyintézői- és mobiltelefonos szolgáltatásra kötött szerződés szükséges.

A szolgáltatás havi díja 100 Ft (az OTPdirekt WAP szolgáltatás havi 100 Ft-os díjától függetlenül), s mivel a szolgáltatáshoz az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatása is szükséges, az aktív SMS szolgáltatás eléréséhez annak havi díját is ki kell fizetni (Standard csomag 275 Ft, Komfort csomag 375 Ft). Ezzel még nincs vége, mert a tranzakció lejjebb ismertetett díján felül a fenti csomagok függvényében +12, illetve +15 Ft-ot is kell fizetni tranzakciónként, mivel a tranzakciók interaktív SMS-nek minősülnek, s mindezen felül az SMS-sért a Westel a szokásos SMS díját is felszámítja. Viszont tagadhatatlan előnye e megoldásnak, hogy a telefonnak nem kell waposnak lennie, így bármelyik készülék alkalmas rá, amelyikbe ilyen SIM kártyát helyeztek.

Az aktív SMS szolgáltatás igénybevételével aktív tranzakciók indíthatók a telefon menüjének használatával. Ennek a szolgáltatásnak a segítségével eseti forint átutalások indíthatók, betétlekötés végezhető és feltölthető a DOMINO egyenleg, illetve nonstop lehetséges az átutalás a lakossági bankkártyáról az OTP Bank által kibocsátott bármilyen forint alapú bankkártyára. A fentieken kívül lekérdezhető és módosítható a kártya vásárlási limitje, a számlaegyenleg, lekötött betétek és a számlaforgalom, valamint különböző árfolyamok (valuta, deviza, külkereskedelmi, részvény, OTP befektetési jegyek) is lekérdezhetők.

Az egyenleg lekérdezés, forgalom lekérdezés, ellenőrzés, kártya vásárlási limit lekérdezés, DOMINO feltöltés, árfolyamok lekérdezése, lakossági betét lekötés - a fenti díjakon túl - díjmentes, a kártya vásárlási limit módosítása +20 Ft, az eseti forint átutalás és a kártyafedezeti átutalás díja pedig azonos az OTPdirekt internetes szolgáltatásban alkalmazott díjtétellel.

További részletek erről a hírről:

A WAP HOZZÁFÉRÉS BIZTONSÁGI ELEMEI:

A rendszer többszintű védelemmel (titkosítás, jelszóhasználat, napi limit) van ellátva. A WAP szolgáltatás esetében az információk továbbítása az internet kizárásával, az egyes mobilszolgáltatók és az OTP Bank között kialakított bérelt-vonali kapcsolaton keresztül történik, ezáltal csak a három hazai GSM szolgáltató hálózatáról vehetők igénybe. Az információk átadása ún. end-to-end titkosítással történik, azaz az adatok csak az indító és fogadó által olvashatók. Ez biztosítja, hogy a tranzakciós adatok tartalma illetéktelen személyek kezébe nem kerülhet.

Emellett a portálon az OTP Bankot érintő hírek bárki által a szokásos WAP hozzáféréssel olvashatók, lekérdezhetők a bank által működtetett ATM-ek és a bank fiókjai, a valuta-, deviza- és befektetési jegyek árfolyama, valamint az OTP Junior Klub elfogadói hálózata.

Az OTPdirekt WAP szolgáltatás használatakor az azonosítás az internetes szolgáltatásnál már megszokott módon, az azonosító és a jelszó megadásával történik. A jelszó három egymást követő esetben történő sikertelen megadása időhatárra, és elektronikus csatornára való tekintet nélkül az OTPdirekt internetes és a WAP szolgáltatás ideiglenes letiltását eredményezi, a letiltás feloldásáig egyik szolgáltatás sem hozzáférhető.

AZ AKTÍV SMS SZOLGÁLTATÁS BIZTONSÁGI ELEMEI:

A szolgáltatás igénybevételéhez használt Westel SIM kártya az SMS üzeneteket digitális aláírással látja el és titkosítja. Ez garantálja, hogy a tranzakciós üzenetek tartalma illetéktelen személyek számára megfejthetetlen legyen.

A mobiltelefon kártya további biztonsági elemet is tartalmaz, megakadályozva az illetéktelen kezébe kerülésekor előforduló visszaéléseket. A 'Beállítás' menüpont PIN kóddal védett, így az ügyfél által elmentett adatokhoz illetéktelen személy nem juthat hozzá. A PIN kód kezdetben megegyezik a mobiltelefon PIN kódjával, de ezt követően attól függetlenül, bármikor szabadon módosítható.

A 7 jegyű OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás (volt TeleBANK Center) ellenőrző kód és a telefon PIN kódja bármikor azonnal megváltoztatható, vagy a 'TILT' üzenet elküldésével a szolgáltatás letiltható. Az ellenőrző kód 7 számjegyének három egymást követő esetben történő sikertelen megadása az OTPdirekt ügyintézői-, valamint az aktív SMS szolgáltatások igénybevételének 24 órán keresztüli együttes letiltását eredményezi.

KEDVENC ÁTUTALÁSOK RÖGZÍTÉSE:

A wapbank 'kedvenc' átutalási adatai jeligével láthatók el és eltárolhatók a rendszerben, így az előre rögzített adatok segítségével gyorsabb tranzakciók bonyolíthatók le, mely akár percdíj megtakarítást is eredményezhet. Az aktív SMS szolgáltatással is elérhető mindez, a gyakori, 'kedvenc' tranzakciók adatai a Beállítások menüpontban biztonságosan eltárolhatók a készüléken.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK AZ AKTÍV SMS SZOLGÁLTATÁSRÓL:

Annak érdekében, hogy az aktív SMS szolgáltatást minden ügyfél minél egyszerűbben tudja használni, a bank a szolgáltatásról kezelési tájékoztatókat készített, melyekben a leggyakoribb tranzakciók működését mutatja be. Mindegyik anyag tömörítve is letölthető. (Linkek a cikk alján.)

AZ AKTÍV SMS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE:

Az aktív SMS szolgáltatáshoz fel kell keresni egy Westel kirendeltséget és kezdeményezni kell a jelenlegi mobiltelefon-kártyája cseréjét. A SIM kártya cserével a telefonszám nem változik, az eltárolt telefonszámok pedig az új kártyán is hozzáférhetőek lesznek, sőt, a cserével együtt az előfizető telefonjának szoftverfrissítését is díjmentesen vállalja a Westel. A kártyacsere mindössze 5 percet vesz igénybe. Az új kártyával az aktív SMS szolgáltatás élesítését a készülékről, a Westel menüpontból indított regisztrációs SMS küldésével kell kezdeményezni, melynek sikerességéről SMS üzenetben értesíti a felhasználót az OTP Bank.

Aki még nem rendelkezik OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatással, az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatásán (volt TeleBANK Center) keresztül igényelhetik, akiknek viszont ilyen jogosultságuk sincs, be kell fáradniuk egy tetszés szerinti OTP fiókba.

Aki az OTPdirekt mobiltelefonos szolgáltatást (egy telefonszámon) több számlájához kapcsolódóan használja, az aktív SMS szolgáltatás a regisztrációval automatikusan valamennyi számlára használható lesz. Aki a későbbiekben további számlára is kívánja használni a szolgáltatást, vagy valamelyik számláját ki kívánja zárni a szolgáltatásból, azt lakossági ügyfelek az OTPdirekt telefonos szolgáltatás ügyintézőinél vagy bármely bankfiókban, vállalkozói ügyfelek pedig a számlavezető bankfiókjukban kezdeményezhetik.

A Westel a fővárosban és az alábbi főbb nagyvárosokban teszi lehetővé az OTP Bank ügyfelei számára, hogy speciális SIM kártyát vásároljanak, illetve létező előfizetésüket a megnevezett kártyára cserélhessék: Békéscsabán, Budapest 9 pontján, Debrecenben, Egerben, Győrött, Kaposvárott, Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsett, a Road Show mozgó kamionjában, Siófokon, Sopronban, Szegeden, Székesfehérvárott, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. A speciális SIM kártyát forgalmazó Westel kirendeltségek száma folyamatosan bővül.

LIMITEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

A szolgáltatás igénybevételével végezhető átutalások korlátozására az ügyfél napi limitet határozhat meg, azaz megadhatja a naponta átutalható összeg összesített maximumát. A napi limit alapesetben megegyezik az OTPdirekt ügyintézői szolgáltatásával indított átutalásokra megadott napi limittel. Ha a számlának több tulajdonosa van, úgy az aktív SMS limit tulajdonosonként külön megbízással kerül beállításra. Ha egy számlához több OTPdirekt ügyintézői szerződés kapcsolódik, akkor a szerződésenként érvényes napi limitek közül legalacsonyabb kerül beállításra.

A szolgáltatás igénylésekor beállított napi limit a későbbiekben tetszés szerint megváltoztatható, azonban annak értéke nem haladhatja meg az OTPdirekt ügyintézői szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott limit aktuális mértékét (több számlakörben szereplő számla esetén a legmagasabb limitértéket).

SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK:

Amennyiben az ügyfél a számlakörében több számlát kezel, választhat, hogy a 100 forintos díj terhelése melyik forint folyószámlán történjen. A szolgáltatás számlázási időszaka: a tárgyhónapot megelőző hónap 26-tól a tárgyhó 25-ig terjedő időszak, a szolgáltatás igénybevételének első hónapjában a havi előfizetési díj nem kerül felszámításra. Az első hónapot követően minden megkezdett hónap után a teljes havi előfizetési díj kerül felszámításra. A szolgáltatás megszüntetése esetén tört hónapban a teljes havi díj felszámításra kerül.

Kapcsolódó, aktív SMS szolgáltatásra vonatkozó képes tájékoztató anyagok:

Átutalás: PDF (360 KB) https://www.otpbank.hu/otpportal2000/file/atutalas.pdf

Árfolyamok: PDF(340 KB) https://www.otpbank.hu/otpportal2000/file/arfolyamok.pdf

Betétlekötés PDF(330 KB) https://www.otpbank.hu/otpportal2000/file/betetlekotes.pdf

Beállítások PDF (610 KB) https://www.otpbank.hu/otpportal2000/file/beallitasok.pdf

Kártyafedezet PDF (260 KB) https://www.otpbank.hu/otpportal2000/file/kartyafedezet.pdf

Lekérdezés, forgalom, ellenőrzés, kártyalimit PDF (1,04 MB) https://www.otpbank.hu/otpportal2000/file/lekerdez_forg_ell_kartyalimit.pdf

Domino PDF (260 KB) https://www.otpbank.hu/otpportal2000/file/domino.pdf

Vissza a cikkekhez

Keresés

Bank szerinti cikk szűrés

Bankkártya klub

 Email:
 Jelszó:
Elfelejtett jelszó