Gyakran ismételt kérdések és válaszok a 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételről

2013.12.10. 16:47 | Hírek

A Bankkártya.hu jelen cikkben teszi közzé a jövő év február 1-től elérhető havi két ingyenes készpénzfelvétellel kapcsolatos 20 kérdés és a rá adott válaszok listáját. Ha Önnek olyan kérdése van, melyre nem talál itt választ, kérjük írja meg nekünk a Bankkártya.hu Kapcsolat főmenüpontján keresztül és kibővítjük vele a cikket!

1. Mikortól vehetem igénybe az ingyenes készpénzfelvételt?

Elsőként 2014. február 1-től. Ehhez azonban előtte nyilatkozni kell a banknál. (Lásd a következő kérdéseket.)

2. Automatikusan vonatkozik rám a készpénzfelvételi kedvezmény?

Nem lesz érvényes automatikusan. Ezzel a lehetőséggel bárki élhet, de ahhoz, hogy megkapja egy nyilatkozatot kell tennie. Ez tehát egy fontos pont, e nélkül csak a bank hirdetményében meghirdetett, esetleges üzletpolitikai alapon nyújtott kedvezmények élnek!

3. Miben áll a kedvezmény? 150 ezer forintot ingyen felvehetek?

Igen, havi legfeljebb 150 ezer forint erejéig, de havi legfeljebb 2 tranzakcióval. A kettő határ közül az lép érvénybe, amelyiket előbb elérte. Tehát:

- ha egy tranzakcióval kivett 150 ezer forintot, akkor a második tranzakció már nem ingyenes, hiába lenne még egy ingyenes tranzakciója

- ha az első két tranzakcióval felvett összesen 100 ezer forintot, akkor a harmadik tranzakció már nem ingyenes, hiába lenne még 50 ezer forintja, amit ingyen felvehetne.

Ezért célszerű úgy optimalizálni, hogy a havi két ingyenes tranzakcióba beleférjen a teljes 150 ezer forint, vagy amennyit fel kíván venni.

4. Hol tudom akkor leadni a nyilatkozatot? Mintha hallottam volna arról, hogy internetbankon is le lehet adni...

Az ügyfél bankfiókban papír alapon, vagy az internetbank hozzáférése esetén - amennyiben a bank elkészült ezzel a fejlesztéssel - elektronikus alapon nyilatkozhat. Egyes bankok már elkészültek ezzel a fejlesztéssel, más bankoknál ez még folyamatban van, de meglesz.

5. Meg tudom nézni előre, hogy milyen nyomtatványt kell kitöltenem?

A nyilatkozatot a bankfióki ügyintézőtől fogja megkapni. Megmutatjuk, hogy mi lesz a papír tartalma a törvényben közölt minta alapján, de KÉRJÜK, NE EZT HASZNÁLJA, NE NYOMTASSA KI, EZ CSAK IRÁNYMUTATÁSUL SZOLGÁL!):
http://www.bankkartya.hu/js/ckfinder/userfiles/files/2013/ingyenes_kpf.pdf
A nyilatkozattal kapcsolatos cikkünk: http://bankkartya.hu/hirkategoria/hirek/cikk/hetfo-ota-mar-lehet-nyilatkozni-a-jovo-evi-ingyenes-keszpenzfelvetelrol

6. Milyen határidőre kell figyelnem?

Minden hónap 20. napjáig lehet nyilatkozni arról, hogy szeretnénk élni a törvény adta lehetőséggel, mely a következő naptári hónaptól érvényes, határidő nélkül (visszavonásig). Mivel elsőként 2014. február 1-től él ez a lehetőség, így azoknak, akik már kezdettől fogva élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, legkésőbb 2013. január 20-ig nyilatkozniuk kell.

7. Kell fizetnem a nyilatkozatért vagy az ingyenes készpénzfelvétel aktiválásáért?

Nem.

8. Mivel a banknak ezt - nyilatkozat esetén - kötelezően ingyen kell nyújtani, de a költségvetés felé be kell fizetnie a rá eső pénzügyi tranzakciós illetéket és költsége is van a műveletnek, számíthatok-e arra, hogy a bankok áthárítják rám a költségeket, ahogy azt tették a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésekor, illetve emelésekor is?

A törvény úgy rendelkezik, hogy a bank nem terhelhet az ingyenes készpénzfelvétellel összefüggő költséget az ügyfélre. A Bankkártya.hu ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen cikk frissítésekor már két bank jelezte, hogy más jogcímen (a nyáron előírt, a tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetéssel indokolva) emeli díjtételeit. Az emelés szabályos, hiszen nem a 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétellel függ össze, ugyanakkor annak időzítése egyértelműen arra utal, hogy a bankok megvárták a törvény kihirdetését és amikor biztossá vált ez az újabb teher, elhatározták az eddig át nem hárított, de jogszabály szerint áthárítható terhek ráterhelését az ügyfélre. A továbbiakban több banknál is várható hasonló lépés, ugyanis a nyáron előírt, a tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri befizetéssel eddig csak 3 bank élt.

9. Magyarországon élek, de nem vagyok magyar állampolgár. Rám is vonatkozik ez a kedvezmény?

Igen, abban az esetben, ha Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a törvény ugyanis ennyit ír elő, az állampolgárságot nem szabályozza.

10. Még nem vagyok felnőtt korú, 17 éves vagyok. Igénybe vehetem a kedvezményt?

Igen. A kedvezmény a törvény szerint 16. évtől jár.

11. Nincs bankkártyám. Rám is vonatkozik a kedvezmény?

A törvény alapvetően a bankkártyás ATM készpénzfelvételre írja elő a kedvezményt, de átmenetileg 2014. december 31-ig kiterjeszti a havi két ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét a bankfiókban, bankszámláról történő készpénzfelvételre is azok számára, akik nem rendelkeznek bankkártyával a törvény kihirdetésekor, azaz 2013. november 22-én.
Mivel 2015-től már mindenképpen csak bankkártyával lehet igénybe venni a kedvezményt, ezért azt javasoljuk, hogy igényeljen bankkártyát a számlájához a kedvezmény kihasználása érdekében!

12. Az ingyenes 150 ezer forintos készpénzfelvétel csak saját ATM-re vonatkozik, vagy élhetek vele más bank ATM-jénél is, esetleg külföldön?

A törvény a bankkártyás készpénzfelvételek közül csak az ATM készpénzfelvételre írja elő a kedvezményt, azt viszont bármely magyarországi ATM-re értve. Ezáltal belföldön minden ATM-re él a kedvezmény, de külföldön egyikre sem. Ugyanakkor a bank üzletpolitikai megfontolásból nyújthat a törvényben meghatározott készpénzfelvételtől függetlenül ATM kedvezményt. Ezek esetleges meglétéről kérdezze számlavezető bankját, tanulmányozza számlája aktuális hirdetményét.

13. Többen vagyunk számlatulajdonosok, illetve van társkártyám. Hogyan kell nyilatkoznunk?

Csak az adott bankszámla tulajdonosa nyilatkozhat a kedvezmény igénybe vétele érdekében. Amennyiben több tulajdonosa is van az adott számlának, abban az esetben egy tulajdonos nyilatkozata szükséges. A társkártyával is igénybe vehető a kedvezmény, de ez nem kártyánként külön-külön értendő, hanem összevont kedvezményről van szó, minden fő- és társkártya, mely az adott fizetési számlához kapcsolódik, ugyanazt a kedvezményt használja el. Ez akkor is igaz, ha nem bankszámlaszámot, hanem bankkártya számot jelöltek meg a nyilatkozaton, hiszen a törvény fizetési számlánként írja elő a kedvezményt (így nem is nagyon érthető, miért hagyott a jogalkotó alternatívaként kártyát is megjelölni).

14. A számlámnak két tulajdonosa van. Ha mindketten ugyanarra a számlára nyilatkozunk, akkor kettő helyett négy készpénzfelvételre van jogosultságunk összesen 300.000 Ft erejéig?

Sajnos nem. A törvény alapján egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető. Így a két számlatulajdonos közül csak az egyikük nyilatkozata alapján kerül beállításra a kedvezmény, vagyis az több számlatulajdonos esetén is csak havi legfeljebb kettő darab, összesen legfeljebb 150.000 Ft-os készpénzfelvételre vonatkozik. Ilyen esetben  a másik tulajdonostárs számára javasolt megfontolni másik számla nyitását a kedvezmények maximális kihasználása érdekében.

15. Azt értem, hogy külföldi ATM-ben nem él a kedvezmény, de a hazai eurós ATM-eket használhatom a kedvezmény keretében, amikor külföldre indulok?

Sajnos nem. A törvény alapján csak a forint alapú tranzakciókra vonatkozik a díjmentesség.

16. Sokszor veszek fel pénzt a folyószámla-hitelkeretemből. Erre is vonatkozik a díjmentes készpénzfelvétel?

Igen. A törvény szerint azonban a részben vagy egészben folyószámlahitelből felvett összeg tekintetében csak a bankszámlára érkező jövedelem* erejéig köteles biztosítani a kedvezményt a bank. A jogalkotó korlátozása a Bankkártya.hu véleménye szerint nem egészen érthető, hiszen a folyószámlahitel a fizetési számlához kapcsolódik, míg a készpénzfelvételi kedvezmény a bankkártyához és Magyarországon a bankkártyás tranzakciók kedvezményeinek biztosítása során a bankok sohasem díjazták a készpénzfelvételt differenciáltan attól függően, hogy a mögöttes folyószámlahitelt éppen igénybe vette-e az ügyfél. Sőt, elkülönített kártyaszámla esetén végképp nem számít, hogy az ügyfél melyik alszámlájáról (s így akár a folyószámlahiteléből) vezette át az összeget, melynél így jogértelmezési kérdések is felmerülhetnek. A Bankkártya.hu álláspontja szerint ez a törvényi szabály feleslegesen megbonyolítja a törvényi kedvezményt és jobban korlátozza azt a folyószámlahitelből felvett összegre vonatkozóan, mintha bele sem írták volna a törvénybe.

Pontos részletekért mindenképpen azt javasoljuk, hogy kérdezze meg erről a bankkártyáját kibocsátó bankját!

* = munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem – különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bér –, a szociális ellátás –, különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rendszeres pénzellátás és háztartási munka ellenértéke, a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, anyasági támogatás – és ösztöndíj – de legfeljebb százötvenezer forint

17. A hitelkártyámmal használnám ki az ingyenes készpénzfelvétel kedvezményét. Ebben az esetben mit kell tennem?

Sajnos a hitelkártyára nem vonatkozik a kedvezmény, csak a betéti kártyákra, melyek fizetési számlához (folyószámlához) tartoznak. A hitelkártya mögött nem fizetési számla, hanem csupán egy technikai számla van, így nem jár rá a kedvezmény. Amennyiben olyan bankkártyája van, mely a vásárlásokra hitelkártyaként, készpénzfelvételre betéti kártyaként (OKOSkártya) működik, ezzel igénybe vehető a kedvezmény, hiszen készpénzfelvételkor a fizetési számlát használja. Amennyiben a kártyája betéti kártya, de a fizetési számlájához kapcsolt hitelkeretet veszi igénybe, akkor is jár a kedvezmény az előző pont szerinti korlátozással.

18. A számlazárásom nem a hónap utolsó napjára esik. A havi két ingyenes készpénzfelvételt számlázási ciklusonként vagy naptári hónaponként vehetem igénybe?

A kedvezmény naptári hónaponként értendő. Arra azonban figyelni kell, hogy a tranzakció időpontja és a számlán történő beterhelése között (főleg idegen bank ATM-jének használata esetén) egy vagy több nap is eltelhet, így a hónap utolsó napjaiban végzett tranzakció csak a következő havi számlakivonaton jelenhet meg.

19. Mi a helyzet akkor, ha a számlacsomagom kereskedelmi alapon is tartalmaz ingyenes készpénzfelvételt? Azt a kötelező havi két ingyenes készpénzfelvételen felül vehetem igénybe? Sorrendben melyik az első?

A pontos válaszért a saját bankját kell megkérdeznie, de a Bankkártya.hu valószínűsíti a következőket:

- ahol nem éri el a jelenlegi banki kedvezmény a törvényben meghatározottat (felső értékhatár eddig sehol sem volt, tehát ez csak a havi tranzakciószámra vonatkozhat), ott a bank az eddigi kedvezmény HELYETT nyújtja majd a törvényi kettő ingyenes készpénzfelvételt bármely belföldi ATM-ből, amennyiben az ügyfél nyilatkozik.

- amennyiben a bank által biztosított kedvezmény egyezik a törvényben biztosított kedvezménnyel, de az csak saját ATM-re vonatkozik, ott a kedvezmény az ügyfél nyilatkozatot követően kiterjed majd a többi belföldi ATM-re is, de ugyanúgy havi kettő darab tranzakció marad ingyenes

- amennyiben a bank által biztosított kedvezmény nagyobb, mint a törvény által biztosított kedvezmény, úgy a bank a törvényi kedvezményt beszámítja az eddig is nyújtott kedvezményekbe, tehát a saját kedvezményeit nem a törvényi kedvezményen felül nyújtja majd. Az ügyfél nyilatkozatát követően a törvényi feltételek teljesülnek majd először, így pl. havi négy ingyenes saját ATM készpénzfelvétel esetén a havi első kettő bármely belföldi ATM-ben érvényes lehet. Amennyiben az ügyfél a bank saját ATM-jét használja a havi első kettő ATM tranzakció valamelyikében vagy mindegyikében, úgy a bank ezt a törvényi feltétel teljesülésének tekinti, hiszen a törvény által előírt belföldi ATM készpénzfelvételbe a saját ATM is beleszámít. Így az ügyfél például a havi harmadik, nem saját ATM-ben végzett készpénzfelvételért akkor is fizet, ha a havi első kettőt saját ATM-ben vette fel úgy, hogy a bankja havi 4 ingyenes saját ATM készpénzfelvételt biztosít a számlacsomagjában.

Amennyiben az ügyfél eddig nem ingyenes, csak kedvezményes készpénzfelvételt kapott (mely a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésekor terjedt el a hazai bankkártya piacon), úgy a törvényileg előírt ingyenes készpénzfelvétel a bank saját kedvezményes tranzakcióiból szintén a fenti logika szerint lesz levonva (várhatóan), s csak a fennmaradó tranzakciók lesznek kedvezményesek.

Hangsúlyozzuk, a pontos részletekért a bankját kell megkérdeznie!

20. Mi történik, ha az első vagy a második tranzakcióm összege meghaladja a 150 ezer forintot?

A bank úgy tekinti, mintha csak a díjmentes 150 ezer forintos határ feletti összeget vette volna fel, beleértve a felvett összegtől függő minimumdíjat és a maximumdíjat is (ha van ilyen).

Végül közöljük az ingyenes készpénzfelvételről rendelkező 2009. évi LXXXV. törvény ide vonatkozó paragrafusát.

–-

36/A.§ (1) A fogyasztó jogosult a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített

a) készpénzkifizetés vagy

b) Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel

együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a pénzforgalmi szolgáltatótól díjtól és költségtől mentesen igénybe venni.

(2) Ha a fizetési számláról adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel összege együttesen a százötvenezer forintot meghaladja, a pénzforgalmi szolgáltató a készpénzkifizetésnek vagy a készpénzfelvételnek a százötvenezer forintot meghaladó összege után számíthat fel díjat vagy költséget.

(3) Ha a pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti fizetési műveletet egészben vagy részben a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti, a fogyasztó legalább az adott hónapban a fizetési számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem – különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bér –, a szociális ellátás – különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti rendszeres pénzellátás és háztartási munka ellenértéke, a fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, anyasági támogatás – és ösztöndíj erejéig – de legfeljebb százötvenezer forintig – jogosult az (1) bekezdés szerinti díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést vagy készpénzfelvételt igénybe venni.

(4) A pénzforgalmi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt azon fogyasztó számára köteles biztosítani, aki:

a) a 16. életévét betöltötte,

b) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és

c) a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében írásbeli, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján) keresztül nyilatkozatot tesz.

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatban a fogyasztó

a) megjelöli azt a fizetési számlát, amelynél a pénzforgalmi szolgáltató által az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt igénybe kívánja venni,

b) kizárólag olyan fizetési számlát jelölhet meg, amelynek tulajdonosa a fogyasztó,

c) feltünteti természetes személyazonosító adatait.

(6) Egy fizetési számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető.

(7) Ha a fogyasztó több pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, egyidejűleg csak egy – a választása szerinti – pénzforgalmi szolgáltatónál igényelheti az (1) bekezdés alapján biztosított, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetést, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételt.

(8) Ha a fogyasztó a (4) bekezdés c) pontja szerint adott naptári hónap 20-áig nyilatkozatot tesz a pénzforgalmi szolgáltatónál, az (1) bekezdés szerinti, díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetésre, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvételre a következő naptári hónaptól jogosult.

(9) A fogyasztó új nyilatkozat megtételével más fizetési számlát jelölhet meg. A fogyasztó azt követően tehet új nyilatkozatot, hogy a korábbi nyilatkozatát a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására szolgáló helyiségében leadott írásbeli, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén keresztül megtett nyilatkozattal visszavonta.

(10) Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel után költséget, díjat azért nem számít fel, mert az ügyfél a (7) és (9) bekezdésben foglaltaknak nem tett eleget vagy a (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatban valótlan tartalmat közölt, jogosult a készpénzkifizetés, illetve Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.

(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot a pénzforgalmi szolgáltató

a) a nyilatkozatban megjelölt fizetési számla megszüntetéséig, vagy

b) a (9) bekezdés szerinti új nyilatkozat megtételéig

köteles megőrizni, illetve tárolni.

(12) Annak nyilvántartására, hogy a fogyasztó tett-e a (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot, 2014. december 31-ig központi nyilvántartási rendszert kell létrehozni, amelynek működésére vonatkozó részletes szabályokat külön törvény állapítja meg.

(13) A fogyasztóval kötött szerződésben – annak részét képező egyéb szerződési feltételben – megállapított díj, költség vagy ezek számítási módja nem módosítható a fogyasztó számára kedvezőtlenül a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezésekkel összefüggésben.

(14) A pénzforgalmi szolgáltató az e §-ban foglaltaktól a fogyasztó számára kedvezőbb feltételt is megállapíthat.

Vissza a cikkekhez

Keresés

Bank szerinti cikk szűrés

Bankkártya klub

 Email:
 Jelszó:
Elfelejtett jelszó